De organisatie ontwikkelt zich als medewerkers zich ontwikkelen

Mijn hart ligt bij ontwikkeling. Ik word blij wanneer ik zie hoe een organisatie zich ontwikkelt, doordat medewerkers ontwikkelen. Een heel mooie manier daarvoor binnen Domesta en Woonservice is het projectmatig werken. Projecten worden aangekondigd en medewerkers die graag hieraan meewerken kunnen zich aanmelden. Dit creëert kansen om breder in de organisatie ervaring op te doen in verschillende rollen. Medewerkers vanuit diverse disciplines leren elkaar beter kennen, werken samen, en ontwikkelen zichzelf. Vanuit een onderzoek naar talentmanagement bij Domesta weten we dat medewerkers ervaren dat het deelnemen aan projectgroepen bijdraagt aan het inzetten en ontwikkelen van talenten. Juist door medewerkers in te zetten op talent, ontwikkelt de medewerker en de organisatie zich.

 

Ondertussen is er in het project een brede inbreng vanuit verschillende invalshoeken en ontstaat ook al breder draagvlak voor het project. Dus goed voor de ontwikkeling van de organisatie en voor medewerkers.

 

Nog mooier wordt het als het deelnemen aan projectgroepen ook buiten de eigen organisatie mogelijk is. Steeds vaker worden vacatures voor tijdelijke ondersteuning tussen de noordelijke corporaties gedeeld via Loopbaaninitiatief of via de P&O’ers. Dit biedt hele mooie kansen om ervaring op te doen, een kijkje in de keuken te nemen van een andere corporatie en hiervan te leren. Vanuit P&O werken wij hier zeker aan mee om deze kansen te bieden aan medewerkers, maar ook aan onze organisatie. Die profiteert ook weer van de ontwikkeling van medewerkers en van de goede ideeën die zij weer mee brengen vanuit hun ervaring.

 

Janneke Huizeling

P&O adviseur bij Domesta en Woonservice