Drie medewerkers van noorderlijke corporaties in Aedes Magazine

 

Aedes Magazine benaderde ons voor een artikel over Verder kijken dan je huidge baan. Drie medewerkers waren bereid om hun verhaal te delen. Lees hier het artikel.