FLOW zoekt kandidaten voor de Klankbordgroep Sectorplan

Kandidaten gezocht voor de Klankbordgroep Sectorplan       

werkgelegenheid woningcorporaties

 

 

Cao-partijen hebben recent met het Ministerie van SZW een Sectorplan woningcorporaties afgesproken. Hierin staan een flink aantal maatregelen voor de werkgelegenheid bij corporaties. Thema's zijn:

 

  • van werk naar werk
  • duurzame inzetbaarheid en
  • toekomstgerichte scholing

 

Voor meer informatie zie: http://www.flowweb.nl/nieuwsberichten.html

Het bestuur van FLOW vindt het essentieel dat werkgevers en werknemers nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het sectorplan. Daarom heeft het bestuur van FLOW besloten een Klankbordgroep Sectorplan in te stellen, die meedenkt over de gewenste uitwerking en aanpak.

 

Heeft u:

-      Affiniteit met de thema’s van het Sectorplan woningcorporaties, te weten: van werk naar werk, mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers en scholing en ontwikkeling.

-      Ervaring of affiniteit met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en instrumenten.

 

Bent u:

-      Enige jaren werkzaam in de sector woningcorporaties, kennis van en netwerk binnen de sector.

-      In staat om strategische vraagstukken te verbinden met praktische oplossingen.

-      Enthousiast en resultaatgericht?

 

Dan is zitting nemen in de Klankbordgroep Sectorplan wellicht iets voor u. De Klankbordgroep Sectorplan komt 4 keer per jaar in Almere bij elkaar.

 

We zijn op zoek naar:

-      Twee directeur bestuurders woningcorporaties

-      Twee HRM-verantwoordelijken, en

-      Twee vertegenwoordigers van de medewerkers

 

Bent u geïnteresseerd deel uit te gaan maken van de Klankbordgroep Sectorplan? Dan ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 28 februari a.s. via e.wilke@flowweb.nl of a.zandvliet@flowweb.nl