Gratis training strategische personeelsplanning

Ben je als procesbegeleider bezig met de strategische personeelsplanning binnen je corporatie of wil je hiermee aan de slag? Cao-partijen (Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie) bieden je een gratis training Strategische personeelsplanning aan.

 

Je kunt kiezen uit twee verschillende aanbieders en meerdere data en locaties. Per corporatie kunnen maximaal twee medewerkers de training kosteloos volgen.

 

Woningcorporaties willen ook in de toekomst een optimale personele bezetting houden. De huidige technologische en ICT-ontwikkelingen in de branche hebben invloed op de toekomstige formatie. Sommige taken en banen zullen verdwijnen, tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe taken en banen. Met een heldere strategische personeelsplanning kunnen corporaties effectief en gericht sturen op hun personele bezetting in de toekomst.

 

SPP maken 

In de cao Woondiensten is de verplichting opgenomen voor werkgevers om één keer in de twee jaar een SPP te maken. In de praktijk blijkt dat, ondanks deze cao-verplichting, nog niet alle woningcorporaties hiermee actief aan de slag zijn of voldoende zijn toegerust om zo'n planning goed uit te voeren. Een training kan hierbij goed helpen. 

 

De bestaande instrumenten 'Strategisch Ontwikkelingsplan' en 'Talentenmonitor' via het FLOW Woondiensten Employability Portal bieden ook ondersteuning. Deze instrumenten helpen je het beste uit je medewerkers naar boven te halen en je organisatie te ontwikkelen in lijn met de strategische doelen. Het resultaat is inzicht in wat je nodig hebt en wat je in huis hebt aan talenten, plus een aanpak om medewerkers beter te kwalificeren en optimaal in te zetten. 

 

Meer informatie over de trainingen (pdf)