De dialoogkaart

De dialoogkaart helpt je om enerzijds te reflecteren op je eigen

inzetbaarheid en om anderzijds te achterhalen wat medewerkers

nodig hebben om te groeien in hun vitaliteit, vakmanschap en

verandervermogen. Tijdens het spelen van de dialoogkaart wissel

je ervaringen uit en delen jullie (persoonlijke) ideeën en tips

met elkaar. Aan het einde van het spel weet je welke acties je

kan ondernemen om mensen breder inzetbaar te maken en om

mobiliteit en ontwikkeling binnen je eigen corporatie/afdeling te

stimuleren.