Medewerker Participatie

In verband met ziektevervanging is er tijdelijk ruimte voor een medewerker participatie. Het gaat in eerste instantie om een periode van zo’n 3 maanden voor circa 3 dagen per week. Het zwaartepunt ligt in deze periode met name op de eerste twee resultaatgebieden uit bijgaande functiebeschrijving.

 

Wellicht een leuke kans voor iemand die tijdelijk bij een andere corporatie wil kijken.

 

Functiebeschrijving Medewerker participatie

 

Doel van de functie

De medewerker participatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en professionalisering van bewonersparticipatie.

 

Het doel is om een bijdrage te leveren aan het beter inrichten van processen en projecten naar de wens van de bewoners, het versterken van de positie en vergroten van het eigenaarschap van bewoners voor hun eigen woning en woonomgeving.

 

Plaats in de organisatie

De medewerker participatie is onderdeel van de afdeling Wonen en ontvangt leiding van de manager Wonen.

 

Specifieke resultaatgebieden

  • Ontwikkelt en initieert op een innovatieve en creatieve manier projecten en activiteiten gericht op versterking van bewonersparticipatie.
  • Voert structureel en incidenteel overleg met huurderskoepel over beleidsaangelegenheden en ondersteunt de wijkconsulenten in het overleg met de lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies
  • Participeert, initieert en begeleidt werkgroepen van bewoners
  • Betrekt huurders en huurdervertegenwoordigers bij beleidsvorming
  • Onderzoekt, meet en evalueert huurdersinvloed
  • Bepaalt de beste passende methodiek voor onderzoek naar klanttevredenheid en coördineert klanttevredenheidsonderzoeken
  • Ontwikkelt ten behoeve van de integrale wijkvisies participatieplannen en geeft daarmee input aan de sociaal maatschappelijke kant van de wijkvisies
  • Treedt op als adviseur voor bewoners- en wijkconsulenten aangaande communicatie bij sloop, renovatie en herstructureringsprojecten.

 

Contacten

De medewerker heeft contacten met klanten en huurdersorganisaties en functionele contacten met andere afdelingen en externe organisaties.

 

Kennis

HBO Werk- en denkniveau aangevuld met functiegerichte opleidingen

Minimaal 2 tot 3 jaar relevante werkervaring

 

Kerncompetenties                                                                                    

Flexibiliteit                                                                                          

Initiatief                                                                                                      

Resultaatgericht                                                                                          

Omgevingsbewustzijn 

 

Functiegerichte-competenties

Samenwerken

Klantgerichtheid

Vernieuwingsgerichtheid

Communicatie

 

Speciale eisen

Het omgaan met beleidsvoornemens, informatie over klanten en marktgegevens vereisen geheimhouding. Integer handelen staat hoog in het vaandel en dus moet weerstand geboden worden tegen gunstig stemmende gestes van buitenaf

 

Salarisschaal: J

 

Interesse?

Kandidaten kunnen reageren/voorgesteld worden tot zondag 12 augustus. Gesprekken zullen worden gepland na 21 augustus. Eventuele vragen over deze vacature kunnen gesteld worden aan Bé Hagedoorn, teamleider klant & verhuur via 0900-8400.