Loopbaaninitiatief: voor jong en oud!

Jannie Veenstra vertelt over haar ervaring met Loopbaaninitiatief bij haar plannen voor na haar pensioen.

Niet achter de geraniums!

Misschien ben ik wel een beetje een vreemde eend in de bijt bij Loopbaaninitiatief. Ik ben namelijk een babyboomer, die op 29 december 2019 65 jaar wordt. Klinkt oud, maar zo voel ik het niet. Straks achter de geraniums zitten, wordt het met mij dan ook niet. Ik zit nog vol energie. Maar de cao Woondiensten zegt dat je met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) uit dienst moet. Ik wil dan echter nog wel iets omhanden hebben en wil mij graag richten op de schuldhulpverleningsproblematiek. Dat mijn oog op schuldhulpverlening valt heeft te maken met het feit dat ik door mijn werk als medewerker Verhuur bij woningcorporatie Thús Wonen in Dokkum te maken krijg met mensen, die vaak weinig inkomen hebben en er steeds meer mensen in de schulden komen. In de toekomst wil ik graag dergelijke mensen begeleiden om dat laatste te voorkomen of ze weer uit de schulden te helpen.

Wat komt er bij kijken

Van tevoren wil ik graag een studie op schuldhulpverleningsgebied doen, zodat ik te zijner tijd als gekwalificeerd en betrouwbaar hulpverlener aan de slag zou kunnen gaan. Om erachter te komen waaraan behoefte bestaat en welke opleiding(en) nodig is/zijn, kwam ik terecht bij Loopbaaninitiatief. In januari 2019 heb ik een informatief gesprek over mijn toekomstplannen gehad met Klaske de Jong. Zij heeft mij een aantal namen gegeven van mensen, waar ik mijn licht zou kunnen opsteken.

Week van de Uitwisseling

In eerste instantie leek ik deze boot te zullen missen, omdat ik in de bewuste week in juni op vakantie was. Ik heb toen een vraag bij Loopbaaninitiatief uitgezet of ze toch iets voor me konden betekenen. En zie daar…Maaike Draaisma mailde me, dat ik wel mee kon doen. Vervolgens kwam ik in mei bij Karin Vliem terecht. Van haar kreeg ik de naam van de woonconsulent Schuldhulpverlening van het Gebiedsteam van de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag. Mooi naast de deur, want ik woon in Drachten. Uiteindelijk op 24 mei 2019 een dagje met haar mee mogen lopen. Een fijne en interessante dag gehad.

Opleiding gestart

In oktober 2019 ben ik begonnen met de opleiding HBO Schuldhulpverlening bij NCOI. Daarvoor ga ik één keer per 3 à 4 weken een dag naar Groningen. In juni/juli 2020 hoop ik deze opleiding te kunnen afronden.

Loopbaanbudget

Wat fijn dat ik als woningcorporatiemedewerker gebruik kan maken van mijn loopbaanbudget voor de bekostiging van mijn opleiding. Bovendien vergoedt mijn werkgever nog eens de meerkosten tot een bepaald bedrag. Dat scheelt een flinke slok op een borrel.