Lef’l up! ontwikkelt door. Meedenkers en projectgroep-leden gezocht!

Met het project Lef’L up! bundelen Noorderlink organisaties de krachten en anticipeert op de huidige en toekomstige problematiek van het verdwijnen van functies op MBO niveau in het middensegment. De kracht van het netwerk wordt benut om nieuw perspectief te bieden aan MBO opgeleide medewerkers van wie het werk verdwijnt.

Daarnaast biedt het project ook kansen voor medewerkers die te maken krijgen met veranderende omstandigheden, waardoor hun huidige functie een hoger niveau van denken en handelen vraagt. Mensen die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen, kunnen eveneens gebruik maken van het scholingsaanbod welke voortvloeit uit dit project. Het modulair opgezette traject biedt de mogelijkheid om naar behoefte en op eigen tempo vervolgstappen te zetten richting een Associate Degree of een HBO diploma.

 

Lef'L up is gestart met een onderzoek naar doelgroep, perspectief, beschikbare middelen en bewustwording. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald naar een advies.

Er is besloten om een pilot van het opleidingstraject te ontwikkelen, welke in maart 2017 van start gaat. Momenteel bevinden we ons in de ontwikkelingsfase. 

 

Gezocht: mensen die mee willen denken

In maart 2017 starten we een pilot van dit opleidingstraject, waarin binnen een periode van een aantal maanden de meest actuele vaardigheden en competenties aan de orde komen.

 

Help jij mee de leerdoelen vast te stellen? Uit de onderzoeksfase is een goed beeld ontstaan van de vaardigheden en competenties waar het opleidingstraject zich op moet gaan richten. Voor de vertaling naar een goed onderwijsprogramma is het van belang de leerdoelen zo concreet mogelijk te maken. Jouw persoonlijke ervaringen, visie en denkkracht kunnen we bij de ontwikkeling van de inhoud goed gebruiken.

 

Werk jij binnen ons netwerk (medewerkers, leidinggevenden, adviseurs) en vind je het leuk om hierin mee te denken? Dan nodigen we je graag uit op: donderdag 12 januari 2017 13:00 uur tot 15:00 uur locatie n.t.b. in Groningen.

 

Onder leiding van deskundigen worden competenties als analytisch denkvermogen, regie nemen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen omgezet in concrete handelingen (wat doe je dan?), waaruit vervolgens de leerdoelen worden verwoord die de basis vormen voor de ontwikkeling van de inhoud van de opleiding.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan uiterlijk vrijdag 16 december 2016 aan via careers@noorderlink.nl.

 

 

Gezocht: enthousiaste projectgroep medewerkers

Naast de ontwikkeling van de pilot gaan we ook aan de slag met het benadrukken van het belang van blijvende ontwikkeling. Meer dan ooit is bij iedereen die werkt het besef van belang dat de wereld om ons heen (en dus ook de organisaties waarin wij werken) verandert en dat je hierin moet bijblijven, wil je in de toekomst je kansen op een baan behouden.

 

Uit de onderzoeksfase bleek dat hieraan door de Noorderlinkorganisaties ieder op hun eigen wijze aandacht wordt besteed en dat er behoefte is aan ondersteuning van deze activiteiten vanuit Noorderlink. In gesprekken met organisaties en bijeenkomsten met leidinggevenden, medewerkers en HR adviseurs zijn al veel concrete ideeën naar voren gekomen. Lef’L up gaat deze ideeën vanaf januari 2017 omzetten in concrete activiteiten.

 

We zoeken hiervoor enthousiaste projectmedewerkers die:

  • werkzaam zijn binnen een bij Noorderlink aangesloten organisatie;
  • affiniteit hebben met het onderwerp omgaan met veranderingen;
  • op inhoudelijk, organisatorisch, communicatief en/of ondersteunend vlak een bijdrage willen leveren;
  • kennis en ervaring hebben met de thematiek, dan wel hier graag ervaring in willen opdoen;
  • vanuit hun werkgever de ruimte krijgen om het komende half jaar minimaal twee dagen in de week tijd te investeren in dit project.

 

Ben je geïnteresseerd en wil je hierover graag verder praten, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan Mireille Galama via galama@noorderlink.nl of 06-231 53 150.