8 tips om vitaliteit op de werkvloer te verhogen

Trends in HR – Het gaat bij vitaliteit om de hoeveelheid levensenergie en levenskracht. Het uitgangspunt daarbij is iemands mentale en fysieke gesteldheid. Vitale medewerkers zetten graag een stap extra voor je organisatie en zijn meer geïnspireerd en betrokken dan niet-vitale medewerkers. Vitaliteit op de werkvloer leidt tot een hogere productiviteit en ook tot minder ziekteverzuim. Het is dus erg belangrijk voor organisaties. Hoe maak je je organisatie vitaler? Motivatie, ontspanning, voldoende beweging en gezond eten en drinken zijn belangrijk voor vitale medewerkers. Dat geldt ook voor een goede werk-privébalans. Hieronder lees je acht tips om de vitaliteit van je organisatie te bevorderen.

1. Ruimte bieden voor eigen vitaliteit

Je kunt je medewerkers niet verplichten tot meer vitaliteit. Ze zullen het dan snel ervaren als ongewenste bemoeienis met hun gezondheid. Zorg er daarom voor dat ze zelf vitaler willen worden. Dat kan bijvoorbeeld via voorlichting, coaching en het onderwerp positief benoemen tijdens vergaderingen en functioneringsgesprekken. Laat het aan de medewerkers zelf over hoe ze zo vitaal mogelijk werken. Het gaat erom dat medewerkers er vanuit hun eigen intrinsieke motivatie mee aan de slag gaan. Moedig medewerkers ook aan om met eigen initiatieven en ideeën te komen voor een vitalere organisatie. Ze zullen zich eerder inspannen voor vitaliteit als ze er zelf over mogen meedenken.

2. Vitaliteitsbeleid

Met een langetermijnvisie en -strategie voor vitaliteit biedt je duidelijkheid aan je organisatie en medewerkers. Je laat zo ook zien dat je het thema serieus neemt. Beschrijf hoe je vitaliteit ziet, wat de winstpunten zijn, wat er voor nodig is en hoe je het verbindt met duurzame inzetbaarheid. Zorg dat je transparant en structureel over vitaliteit blijft communiceren. Ga in gesprek met werknemers die weerstanden hebben tegen vitaliteit als onderwerp op de werkvloer. Verwacht van je leidinggevenden dat zij bewust aandacht schenken aan vitaliteit en dit uitstralen naar hun medewerkers. Zo geven ze het goede voorbeeld. Zorg dat leidinggevenden voldoende aandacht schenken aan hun eigen vitaliteit en die van hun medewerkers.

Lees deze en de overige 6 tips op de website van trendsinhr.nl