De Energiebus!

Op 1 december 2022 zijn ze bij Wold en Waard gestart met de Energie bus! De Energie bus is ontstaan uit een samen­werking tussen het Alfa College, gemeen­te Westerkwartier en Wold & Waard. Het doel van de Energie bus is daarmee tweeledig. Ten eerste hopen wij hiermee het komende jaar veel mensen te kunnen helpen om energie te besparen. Dat is gelijk ook het hoofddoel. Ten tweede bieden we door de samenwerking met het Alfa college studenten met buitenlandse achtergrond een stage/werkplek. Wij hopen studenten met een taalachterstand dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Wij starten vanuit een pilot en hopen dat de komende tijd uit te breiden.

Wat gaat de Energie bus voor onze huurders doen

Denk bijvoorbeeld aan tochtstrippen, brie­venbusborstels, leidingisolatie, purschuim of radiatorfolie. Samen bekijken we welke maatregelen helpen om het energie­verbruik naar beneden te brengen. Onze huurders hoeven de spullen niet zelf te installeren, dat doen wij. De spullen uit de Energie bus zijn gratis. Ook de hulp is gratis. Bewoners hoeven zich nergens voor in te schrijven en krijgen achteraf geen rekening.

Wie gaan dat doen

Martijn en Bert zijn onze vakmannen/leermeesters die samen met twee studenten van het Alfa college op pad gaan. Voorlopig is Martijn iedere donderdag en Bert iedere vrijdag op de Energie bus te vinden. Zij gaan samen met Samuel en Sultan bij huurders langs waar de hulp het meest gewenst is.

Samuel Feshatsion Tsegay student Bouw/Timmerman van het Alfacollege is 20 jaar. Hij woont in Groningen in huurwoning van Nijestee. Sultan Mesel Kelati is ook student Bouw/Timmerman van het Alfacollege is 19. Hij woont in Groningen in een studentenhuis van Lefier

Samuel en Sultan zijn geboren in Eritrea. Samuel is 5 jaar geleden en Sultan 10 jaar geleden hun geboorteland ontvlucht vanwege het regime daar. Sultan heeft eerst 5 jaar rondgezworven voordat hij 5 jaar geleden vanuit Libië per boot naar Italië kon vluchten. Op de boot naar Italië zijn Samuel en Sultan elkaar voor het eerst tegengekomen. Eenmaal aangekomen in Italië zijn ze ieder een eigen weg gegaan. Uiteindelijk zijn ze elkaar weer in Nederland tegengekomen, doen dezelfde opleiding en nu ook samen een werk/stage bij Wold&Waard. Wij hopen beide heren een goede leerschool te geven die ze uiteindelijk brengt naar een baan in Bouw. Wij wensen ze succes maar vooral ook veel heel werkplezier.

Bedankt Henk van der Werf dat we dit verhaal mogen delen!

Heb je na het lezen van dit bericht toch nog een vraag? Neem dan gerust contact op met Henk van der Werf via 06-51012509.