Domesta zoekt een tijdelijke teamleider KAC/ Huismeesters

Vacature tijdelijke teamleider KAC/ Huismeesters

Voor de afdeling Wonen zijn we opzoek naar een tijdelijke Teamleider KAC/Huismeesters.
Domesta wil voor alle medewerkers aandacht en zorg hebben. Binnen de afdeling Wonen is de groep collega’s te groot om voldoende aan te kunnen sluiten bij de behoefte. Dit willen we anders. In afwachting van een structurele oplossing, zoeken we nu een teamleider die de Manager Wonen tijdelijke kan ondersteunen bij de team KAC en team Huismeesters.

Wat ga je doen?
• Als teamleider val je onder de Manager Wonen en geeft leiding aan het team KAC (telefoonteam) en Huismeesters, in totaal 16 medewerkers.
• Je bent aanspreekpunt en coördinator.
• Je ondersteunt, coacht en begeleidt de teams KAC en Huismeesters bij de dagelijkse uitvoering van hun werk. Denk hierbij aan het monitoren van gemaakt afspraken, spiegelen op doen we de goede dingen, prioritering en kijken wat past bij de rol.
• Je begeleidt en coacht:
o De twee teams in hun ontwikkeling
o De medewerkers in deze teams in hun persoonlijke ontwikkeling en functioneren
• Je hebt oog voor verhoudingen, wint snel vertrouwen en begrijpt wat de teams doen, waar ze tegenaanlopen en mee te maken hebben. Je overziet zo snel wat er speelt en werkt resultaatgericht.
• Je schat de behoefte aan ondersteuning goed in en speelt daarop in.

We zoeken iemand die bij voorkeur al ervaring heeft met leidinggeven of begeleiden/coachen van teams of van een groep medewerkers. Het gaat 16 uur per week in de periode van 1 september tot en met 31 december 2021. Graag willen we dat verspreid over de week medewerkers contact met je kunnen hebben. Bijvoorbeeld door je 16 uur te verdelen over 4 dagdelen.
Je krijgt een salaris van € 3.763 tot maximaal € 5.083 (bij 36 uur). Dit is schaal J.

Belangstelling?
Solliciteer dan nu! Hoe je wilt solliciteren, laten we graag aan jou over. Doe het in ieder geval uiterlijk vrijdag 20 augustus aanstaande. Team HRM zit je sollicitatie graag binnenkomen op sollicitaties@domesta.nl. Binnen team HRM is Saskia Grotenhuis tot 1 augustus aanspreekpunt voor de vacature en daarna Yvonne van der Veen. Een eventueel gesprek zullen we afstemmen op de vakanties en uiterlijk in de week van 23 augustus met je voeren.
Deze oproep doen we gelijktijdig intern en extern. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

Vragen?
Bel dan tot 1 augustus met Els Beukeveld, manager afdeling Wonen: 06-10415796. Daarna kun je ook hiervoor bellen met Yvonne van der Veen: 0591- 570 100.