Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is essentieel voor succes

Duurzame inzetbaarheid is een steeds belangrijker thema binnen HR, vooral voor maatschappelijk gedreven organisaties die streven naar een positieve impact op de samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om de fysieke gezondheid van medewerkers, maar ook om hun mentale veerkracht, sociale betrokkenheid en voortdurende professionele ontwikkeling. Recente onderzoeken laten zien hoe belangrijk dit is voor zowel het welzijn van medewerkers als voor de prestaties van de organisatie.

Investeren in medewerkers loont

In 2023 voerden het CBS en TNO de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit. Hieruit blijkt dat organisaties die investeren in duurzame inzetbaarheid profiteren van hogere betrokkenheid en lagere verzuimcijfers​. Bedrijven met een proactief beleid op dit gebied ervaren minder personeelsverloop en hogere productiviteit​.

Een ander belangrijk inzicht is de rol van continue professionele ontwikkeling. Medewerkers die regelmatig trainingen volgen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zijn beter voorbereid op veranderingen en voelen zich tevredener en gemotiveerder.

Hoe ga je aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, is het belangrijk om strategisch te werk te gaan. Als HR-professional kun je verschillende dingen doen om het welzijn en de motivatie van medewerkers te verbeteren:

  1. Levenslang leren en ontwikkeling: faciliteer continue professionele ontwikkeling via trainingen, workshops en coaching. Zorg voor toegang tot leerbronnen die passen bij de persoonlijke en professionele doelen van medewerkers.
  2. Gezondheid en welzijn: bevorder een gezonde werk-privébalans door flexibele werktijden en thuiswerkopties aan te bieden. Investeer in gezondheidsprogramma’s zoals sportfaciliteiten, mindfulness-sessies en gezondheidschecks.
  3. Mentale veerkracht: ondersteun de mentale gezondheid van medewerkers door een open cultuur te creëren waarin mentale problemen bespreekbaar zijn. Bied professionele hulp aan en stimuleer stressmanagement-tools.
  4. Sociale betrokkenheid: stimuleer teamwork en sociale interactie door teamactiviteiten en sociale evenementen te organiseren. Zorg dat medewerkers zich gewaardeerd en verbonden voelen met de organisatie en hun collega’s.
  5. Loopbaanontwikkeling en mobiliteit: creëer mogelijkheden voor interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling via mentorschap, interne stages en duidelijke carrièrepaden.

Event ‘Duurzame inzetbaarheid: de sleutel tot toekomstgericht werken’

Voor HR-professionals vindt er op dinsdag 25 juni op Brainport Human Campus Helmond een interessant event plaats, rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Dit organiseren de Driessen Groep bedrijven Bloeij, Mensium, MyTalentBoard, Jeij, Driessen en Haert.

(Bron:www.trendsinhr.nl)