FLOW – Week van de RI&E

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is een wettelijke verplichting en hiermee breng je als werkgever alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart, zodat je die kunt wegnemen of verkleinen. Deze week wordt hier extra aandacht voor gevraagd.

Een mooi moment voor ons om de nieuwe branchespecifieke RI&E nog eens onder de aandacht te brengen. We zijn op dit moment namelijk bezig met het vernieuwen van de huidige RI&E. Waar moet je dan aan denken?

Er komt in de nieuwe RI&E onder andere meer aandacht voor:

  • Langdurig zitten
  • Oogonderzoek voor beeldschermwerkers
  • Plaats- en tijdonafhankelijk werken (thuis/hybride werken)
  • Beleid bij een (corona)pandemie
  • Aangepaste wetgeving over asbest
  • Cao-afspraken over werkdruk.

En naast de inhoudelijke update zijn we in gesprek om ook de tooling/programmatuur te veranderen waarin de RI&E wordt ontsloten. We verwachten deze vernieuwingen in het najaar van 2022 gereed te hebben. Ben jij in jouw corporatie hiervoor verantwoordelijk en wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met Patricia Willemsen of Kirsten Vlaanderen. We houden je sowieso op de hoogte van alle komende updates via onze website en LinkedIn.

Wil je over dit onderwerp gericht mailings ontvangen? Meld je dan even aan voor de mailinglijst via flowweb.nl/arbo-portal/hr-preventiemedewerker/branchespecifieke-ri-e