Gratis inspiratiesessies SPP-DI

De SPP-DI Inspiratiesessie is een laagdrempelig netwerk, in 2020 gestart door FLOW. SPP-DI staat voor Strategische Personeelsplanning en Duurzame inzetbaarheid. Doel was om corporaties die in pilots experimenteerden met het SPP-DI-stappenplan, ervaringen te laten uitwisselen en het SPP-DI-stappenplan te verbeteren voor de sector. Inmiddels zijn er steeds meer corporaties die aan de slag gaan met SPP en DI, en kun je de inspiratiesessie vooral ook benutten om ervaringen van anderen te horen, werkvormen en andere documenten uit te wisselen, te sparren met gelijkgestemden of inhoudelijke vragen te stellen aan FLOW. Zodat je nieuwe ideeën en antwoorden krijgt om zelf mee verder te kunnen.

Aan de slag met een account

Als je je aanmeldt, maken we ook een SPP-DI-account voor je aan in Mijn FLOW, zodat je aan de slag kunt met het SPP-DI-stappenplan en toegang hebt tot de bijbehorende documenten. Daarnaast krijg je ook automatisch toegang tot de SPP-DI community, waar je met vakgenoten kennis en documenten kan delen en vragen kan stellen.

De komende inspiratiesessies
  • Online SPP-DI Inspiratiesessie op 28 oktober. Daarin staan 3 thema’s centraal: intervisie bieden (waar sta je nu, waar loop je tegenaan), ervaringen delen over een compact SPP-DI-traject en hoe werk je als HR samen met leidinggevenden in een SPP-DI-traject. Doelgroep: HR, maar ook hun MT-leden of OR zijn welkom.
  • Fysieke SPP-DI netwerkbijeenkomst volgt later in januari. Doelgroep: HR + directie/MT + OR; alle trekkers van SPP en DI. Doel: netwerken, intervisie, strategische rol van HR en leidinggevenden bij SPP-DI.

Kijk hier voor meer informatie>>>