Hoe gaat thuiswerken bij je medewerkers?

Meet dit met de speciale thuiswerk-module in de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties. Zo kun je er op tijd bij zijn als het thuiswerken niet zo goed gaat.

Thuiswerkmodule

Met de verlenging van de lockdown en de overige (strenge) maatregelen blijven we voorlopig nog zo veel mogelijk thuis werken. Maar hoe goed gaat dat thuiswerken eigenlijk? Een niet goed ingerichte werkplek kan allerlei fysieke klachten geven. En als je technisch niet voldoende ondersteund wordt of de online samenwerking verloopt niet goed, kan dat ook werkstress opleveren. Speciaal daarom is er ook een thuiswerkmodule opgenomen in de Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties. Hiermee kun je gemakkelijk meten hoe het thuiswerken de medewerkers afgaat. Zo wordt duidelijk waar de medewerkers tegenaan lopen en kan er mogelijk iets veranderd worden voordat deze klachten leiden tot uitval.

Wat levert de scan nog meer op?

Naast de effecten van het thuiswerken meet de scan nog meer onderwerpen die kunnen leiden tot werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Denk aan hoe het werk is georganiseerd, hoe de samenwerking met collega’s verloopt, maar ook aan agressie door derden en ongewenst gedrag in de corporatie. Met deze scan krijg je inzicht in welke oorzaken van werkdruk en PSA je kunt aanpakken én inzicht in de oplossingsrichtingen om de algehele vitaliteit van je medewerkers te verbeteren. De Werkdruk/PSA-scan kun je bovendien ook inzetten als medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of preventief medisch onderzoek (PMO), door hiervoor relevante vragen toe te voegen.

Lees het volledige bericht op de website van FLOW