Hoe zijn woningcorporaties georganiseerd?

Aedes – Woningcorporaties verhuren samen zo’n 2,3 miljoen woningen. Voor die woningen ontvangen ze huur, toch maken corporaties geen winst. Hoe besteden corporaties hun geld? We leggen het uit in deze video.

Aedes heeft 3 video’s ontwikkeld over de sector. Dit zijn mini-colleges die ingaan op de organisatie van woningcorporaties in het algemeen, hoe woningcorporaties werken aan verduurzaming van hun woningen en hoe woningcorporaties bijdragen aan leefbaarheid in wijken.

Bekijk de video’s op de website van Aedes.