Leidinggeven op afstand, 5 handige tips!

Is iedereen met de juiste zaken bezig? Is er voldoende samenwerking en uitwisseling? Hoe ga je voortaan je teammeetings en bila’s regelen? Hoe hou je je mensen betrokken bij het grote plaatje? Hoe hou je alle neuzen dezelfde kant op als iedereen zich op een andere plek bevindt? Op dit moment werkt bijna iedereen thuis. Dit vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken en leidinggeven. Hoe manage je je team nu iedereen op afstand werkt? 5 Handige tips om je hierbij te helpen!

 

1. Organiseer het samenwerken op afstand 

Veel overleggen en communiceren is belangrijk voor het teamgevoel en de onderlinge relaties. Gelukkig zijn er diverse digitale platformen om met elkaar in contact te blijven. Veel organisaties maken inmiddels gebruik van bijvoorbeeld Microsoft Teams, Skype, Zoom, Slack et cetera.

 

2. Denk ook aan de Call & Coffee

Sociaal contact gaat nu niet vanzelf. Initieer dit dus bewust. Kies wat vaker voor videobellen in plaats van gewoon bellen of appen. Het zien van elkaar kan juist in deze tijd bijdragen aan de betrokkenheid. Als leidinggevende help je natuurlijk door hier het voortouw in te nemen. Wat denk je van een wekelijkse Call & Coffee met het team waarin het even niet over het werk gaat? Bij sommige bedrijven gaat de VrijMiBo gewoon door, maar dan digitaal.

 

3. Heb vertrouwen

We zijn er al zo lang aan gewend om met elkaar op kantoor te zitten, dat we het ons moeilijk anders kunnen voorstellen. Leidinggeven op afstand kan onzeker maken over de eigen kwaliteiten en manieren om leiding te geven. Bedenk dat je op kantoor ook niet altijd weet wat iemand aan het doen is. Fysieke aanwezigheid is geen garantie voor productiviteit. Help als leider door met iedereen te overleggen waar ze tegenaan lopen en zorg ervoor dat iedereen weet wat de meeste prioriteit heeft. Hou de drempel laag voor vragen.

 

4. Wees flexibel

Dat de scholen gesloten zijn, heeft veel invloed op de thuiswerk-situatie. Niet iedereen zal ook een rustige werkplek hebben om ongestoord te werken. Blaffende honden, kinderen die tijdens de meeting met een vraag komen, het hoort er nu even allemaal bij. Laat mensen, indien het werk dat toelaat, kiezen op welk moment ze hun werk doen. Dat geeft rust en minder stress. Stel prioriteiten en zit er niet te veel bovenop, laat je team weten dat je begrijpt dat de thuissituatie invloed heeft op de focus en efficiency waarmee ze hun werk kunnen doen en wees extra alert als het gaat om mental health.

 

5. Blijf verbonden

Als leidinggevende wil je natuurlijk weten hoe het met iedereen gaat en hoe je ze kunt helpen om vanuit huis hun werk optimaal te doen en gemotiveerd te blijven. Laat de mensen waaraan je leiding geeft regelmatig één-op-één wat van je horen en vraag ook naar zaken buiten het werk. Neemt iemand niet teveel hooi op zijn vork, of vindt iemand het thuiswerken mentaal zwaar omdat diegene alleen woont, of zijn er zorgen over de eigen gezondheid of die van familie? Weet wat er speelt. De tijd nemen om met iedereen te praten en oprecht geïnteresseerd zijn, wordt enorm gewaardeerd.