Maak kennis met de amplitieve kijk op werkgeluk

Bron: Trends in HR – Amplitie is een term die je naast werkgeluk misschien dit jaar al vaker voorbij hebt zien of horen komen. De aandacht en kennis voor de amplitieve denk- en werkwijze neemt een vlucht bij organisaties en medewerkers. Amplitie richt zich op het versterken van het menselijk kapitaal met als doel om het welzijn te bevorderen en het functioneren te verbeteren met een groter organisatiesucces tot gevolg. Kortom, blije medewerkers, organisaties én klanten. Spreken we dan niet gewoon over het creëren van werkgeluk? In dit artikel legt Talent College uit hoe naar werkgeluk en amplitie te kijken.

Misvatting omtrent werkgeluk

Welkom in 2022. Een tijd waarin door de toegenomen welvaart de arbeidsmarkt en onze houding omtrent arbeid zijn veranderd. Met als gevolg dat werkgeluk steeds hoger op de agenda is komen te staan en het een belangrijke werkgerelateerde trend is geworden. Tot zover waarschijnlijk niets nieuws voor jou. Toch ervaren we in de praktijk vaak een misvatting omtrent (werk)geluk waar we even bij stil willen staan. Voor de goede orde gaan we hier in op de misvatting omtrent geluk in het algemeen, omdat hier meer onderzoek naar is gedaan dan geluk in de werkcontext. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze misvatting, omdat dit een grote weerslag heeft op de aanpak van welzijn in organisaties.

Lees verder>>>