Masterclass Heidi Jansen – Werk & Zingeving

Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan namelijk een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd te worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en werk geeft bestaanszekerheid. Een belangrijke voorwaarde voor zingeving is dat we ons geborgen voelen en dat heeft werk ons lange tijd geven.

De rode draad van deze (gratis) masterclass is ons werk in de prestatiemaatschappij. Heidi Jansen vertelt over de betekenis dat werk voor ons heeft, waarom werk belangrijk is voor zingeving en waarom dit problematisch is geworden. Natuurlijk wordt er ook gekeken welke alternatieven er zijn en wat we vanaf nu anders kunnen doen. Genoeg informatie dus dat je aan het nadenken zet. Heb jij een vraag over dit onderwerp? Na afloop van de masterclass zal Heidi ook kijkersvragen beantwoorden.

Datum: 18 maart 2021

Tijd: 13:00 – 15:00

Waar: Online