Noorderlink – Masterclass Good Governance

Het juiste doen in een complexe wereld

In deze Masterclass bieden we antwoorden, inzichten en dilemma’s die je aanzetten tot denken over de rol van goed bestuur in een wereld die in verwarring lijkt te zijn.

Ontwikkelingen in de ecologie, demografie en technologie leiden tot fundamentele veranderingen in de samenleving. Hoe besturen we de complexe vraagstukken die daarmee gepaard gaan en maken de de juiste keuzes voor een toekomst die bestendig is?

Deze vragen staan centraal in de Masterclass Good Governance. We kijken op globaal niveau welke algemene problemen spelen en hoe die zich verhouden tot ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau. We bespreken dat breukvlakken als gevolg van sociaal- economische, ecologische en technologische veranderingen niet alleen tot complexiteit leiden, maar ook het begin markeren van nieuwe strategische ruimte.

Maar hoe vullen we die ruimte in? Wat is goed bestuur in tijden van transitie en welke rol spelen ethiek en moraal daarbij? Hoe nemen we de juiste beslissingen en wat is eigenlijk juist? Hoe betrekken we anderen en welke modellen van governance passen daarbij? Hoe geven we ruimte aan innovatie en durven we te experimenteren?

Doelstellingen:

  • Het bieden van kennis en expertise van Governance
  • Inzicht krijgen op individuele bestuurlijke en strategische verhoudingsvraagstukken

Na het volgen van deze Masterclass:

  • heb je meer kennis en inzicht in maatschappelijke verhoudingsvraagstukken in een complexe samenleving;
  • heb je meer kennis en inzicht in rollen en verantwoordelijkheden op bestuurlijk en strategisch niveau;
  • kun je vanuit verschillende rolposities invulling geven aan hun positie in de maatschappelijke omgeving;
  • ben je in verbinding gekomen met andere organisaties en mensen uit het netwerk van Noorderlink en Younglink.

Doelgroep:

Iedereen die zich bezighoudt met verhoudingen in- en buiten zijn of haar organisatie. Voor professionals, ambitieuze en nieuwsgierige mensen.

Datum

Datum: donderdag 1 juli
Tijdstip: 10:00-12:00 uur

Locatie

Online

Kosten

geen