Noorderlink | Workshop: diversiteit op de werkvloer

Hoe ga jij ermee om?

Vorig jaar heeft het Discriminatie Meldpunt Groningen een inleidende workshop aangeboden over diversiteit op het werk. De onderdelen diversiteit uitstralen en de diversiteit vergroten als organisatie stonden centraal. Dit maal zullen we meer de diepte in gaan. Want als de diversiteit eenmaal binnen is gehaald, hoe behoud je deze? Dit gaat helaas nog wel eens mis, waardoor de diversiteit weer afneemt en mensen bij organisaties vertrekken.

Diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met elkaar kunnen ervaren. Over de zichtbare (huidskleur, man/vrouw, leeftijd) en de onzichtbare (gender, religie, cultuur, karakter, overtuigingen, politiek, etc.). Diversiteit gaat over de mix van verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, etc. Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen.

Diversiteit is een thema dat voortdurend aandacht nodig heeft. De mens is van nature geneigd een veilige ‘comfort zone’ te zoeken, waarin ‘anders zijn’ soms als bijzonder of lastig wordt ervaren. Dit terwijl diversiteit in je omgeving een bewezen verrijking is! Blijvend aandacht voor het thema is daarom van groot belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers.

Tijdens de workshop wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld en worden er handreikingen gegeven  hoe er omgegaan kan worden met ongewenst gedrag in het kader van diversiteit.

Praktische info

Wanneer: 04-10-2022
Tijd: 10:00 tot 12:00
Locatie: Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren