Tafel van de Toekomst voor directeur/bestuurders van de Noordelijke corporaties

Hoe zorgen we dat onze mensen onze opgave kunnen realiseren?

We hebben als corporaties in het noorden van Nederland een grote opgave. Vernieuwing en verduurzaming van ons bezit, meer kwetsbare huurders die een andere klantbenadering vragen, digitalisering van onze processen.

Om deze opgave te realiseren zijn we afhankelijk van (financiële) middelen én medewerkers die deze opgave realiseren. Over de opgave en de middelen praten we regelmatig met elkaar. Het lijkt ons ook goed om te gaan praten over onze mensen die deze opgave moeten realiseren. Want volgens ons hebben we ook daar allemaal dezelfde uitdaging en kunnen we elkaar helpen om oplossingen te vinden.

Hebben onze mensen de kennis en vaardigheden om deze opgave te realiseren? En zijn ze voldoende gemotiveerd en voldoende vitaal om het op te pakken? Lukt het ons om mensen te laten doorstromen en nieuwe mensen aan te trekken en te behouden? Zijn we een aantrekkelijke werkgever ook voor jonge mensen?

Met elkaar hierover in gesprek

Het is goed om met bestuurders hierover te praten. Daarom gaan we een Tafel van de Toekomst organiseren!

Meld je alvast aan

We horen graag of je er bij bent. Meld je alvast aan bij Renate Wittendorp via r.wittendorp@domesta.nl.

We zien je graag op 11 januari!