Uitkomsten Arbeidsmarktonderzoek 2021

In opdracht van de cao-partijen (Aedes, FNV, CNV, De Unie) heeft FLOW het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2021 uitgevoerd, hét arbeidsmarktonderzoek van de sector! Zowel werkgevers als werknemers zijn bevraagd.

Inzicht in de arbeidsmarkt van nu en straks

Welke ontwikkelingen zijn er op de sectorale arbeidsmarkt van woningcorporaties tussen nu en 2025? Welke kansen en knelpunten zijn er? Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er voor personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid van corporaties? Deze en andere vragen zijn onderzocht in het Arbeidsmarktonderzoek van de sector, dat op 26 oktober is gepubliceerd. Aan het onderzoek deden 124 werkgevers (43%) mee en 4.233 (16%) werknemers. Heb je als werkgever meegedaan met het onderzoek, dan ontvang je op dat moment per mail je eigen uitkomsten in een individuele rapportage.

Alle informatie is terug te lezen op Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2021 25-10) (storage.googleapis.com)