Uitnodiging: financieel inzicht in je eigen corporatie

Wil je meer inzicht krijgen in financiële kengetallen, kasstromen, vermogensontwikkeling van je corporatie? En wil je de invloed van beleid op de financiële situatie beter kunnen beoordelen? Kom dan naar deze training van de Corporatie Strateeg.

Tijdens de 2-daagse training Corporatiefinanciën krijg je inzicht in alle onderdelen van de financiële jaarrekening en begroting. Je ziet ook hoe je op verschillende manieren naar de waarde van de woningen kunt kijken. En hoe je investeringsvoorstellen kunt beoordelen. Ook gaan we in op de financiële gevolgen van eigen beleidskeuzes en van externe ontwikkelingen die op de corporatie afkomen.

Tijdens de training leer je hoe je in gewoon Nederlands over de financiële ontwikkeling van je eigen corporatie kunt praten. Dat geeft niet alleen veel inzicht voor jezelf, maar helpt ook het gesprek met collega’s en belanghebbenden te kunnen voeren.

Na afloop van de training:

  • Kun je de begroting en jaarrekening van jouw corporatie doorgronden.
  • Kun je de financiële gevolgen van je (voorgenomen) beleidskeuzes en investeringsvoorstellen goed inschatten.
  • Sta je stevig in je schoenen in discussies met de financials van jouw corporatie.
  • Kun je in gewoon Nederlands met collega’s en belanghebbenden over de financiële situatie van jouw corporatie in gesprek.
  • Ken je de verschillende manieren waarop je naar de waarde van je vastgoed kunt kijken.
  • Weet je hoe je financiële doorrekeningen van beleid kunt beoordelen.

Meld je hier aan >>>