Vaardigheden van de 21ste eeuw

De wereld om ons heen verandert snel. Informatie en kennis is voor iedereen binnen handbereik en altijd beschikbaar. Mensen zijn mondiger en duurzame oplossingen en samenwerkingen worden steeds belangrijker.

Vaardigheden van de 21ste eeuw

De veranderingen zijn groot. Digitalisering van werkzaamheden heeft veel invloed op de werkzaamheden. En daarnaast zet de regering ook in op zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. Dit verandert de manier waarop mensen omgaan met elkaar en met corporaties. Bovendien neemt het aantal huurders die andere en extra aandacht nodig hebben, toe. Denk aan kwetsbare mensen, zoals ouderen, verwarde mensen, mensen met mentale of fysieke beperkingen, etc. Dit vraagt van jou, als medewerker, aanpassingsvermogen, sterke communicatieve en sociale vaardigheden en steeds meer en andere (digitale) vaardigheden.

De leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw omvat de vaardigheden die jij nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Een maatschappij waarin vaardigheden als netwerken, samenwerken, creativiteit en sociale omgangsvormen onmisbaar zijn.

Deze leerlijn is ontwikkeld voor iedere medewerker die wil meegroeien met deze snel veranderende (werk)omgeving. De zelftest Vaardigheden van de 21ste eeuw is gratis beschikbaar voor woningcorporatiemedewerkers.