Wat HR kan bijdragen aan de digitale employee experience

Trends in HR – De technologie en tools waarmee een organisatie werkt vormen een van de pijlers van de medewerkersbeleving. Digitalisering speelt dan ook een grote rol in de employee experience. En juist HR kan ervoor zorgen dat technologie de band tussen medewerkers en de organisatie versterkt. Veel organisaties zijn weliswaar versneld aan het digitaliseren, maar daarmee hebben er maar bar weinig de medewerkersbeleving verbeterd of gezorgd dat medewerkers hun digitale vaardigheden verder konden ontwikkelen.

Dat zijn echt gemiste kansen. Er wordt in die bedrijven op een pijnlijke manier voorbijgegaan aan het feit dat employee experience niet alleen over tech gaat, maar ook over touch. Dat wil zeggen dat digitalisering niet alleen moet zorgen voor gemak en een goede workflow, maar dat de touch – hoe de organisatie wordt beleefd en hoe het voelt om er te werken – op de eerste plaats staat als het gaat om employee experience.

Kansen

Bezig zijn met de digitale employee experience biedt kansen. Zeker jonge medewerkers laten hun keuze voor een werkgever namelijk mede afhangen van de mate waarin de organisatie digitaal werkt. Dat is immers een graadmeter voor het niveau van werkgeverschap dat je denkt te gaan aantreffen. Is dit een innovatieve club of gaat de organisatie nauwelijks met zijn tijd mee? Geen aandacht besteden aan de digitale employee experience leidt tot een afname van de betrokkenheid, bevlogenheid, training en productiviteit van werknemers. En dat leidt tot weer tot minder functioneren, verloop, een slechtere klantervaring en minder succesvolle business. Sterk groeiende organisaties zijn tweemaal zo digitaal minded als minder sterke groeiers. Dan gaat het om ‘mobile first’, de hoeveelheid business-apps, bring-your-own-device- en bring-your-own-apps-beleid en een ‘aantrekkelijk applicatielandschap’. Je zou dus kunnen zeggen dat digitalisering voor medewerkers een goede graadmeter is voor succes.

Lees het volledige artikel>>>

Bron: www.trendsinhr.nl