Webinar Pensioenakkoord: wat is er veranderd?

Het pensioenakkoord bevat een breed scala aan onderwerpen en de veranderingen in de tweede pijler zijn historisch te noemen.

Het systeem dat de meeste Nederlanders kennen bevat een redelijke mate van zekerheid. De pensioenen zijn (in de meeste gevallen) in de laatste jaren namelijk niet of nauwelijks verhoogd en verlagingen zijn een uitzondering, maar hier komt verandering in. Het pensioen gaat sneller meebewegen met de economie. De verwachting hierbij is dat de pensioenen eerder verhoogd kunnen worden, maar uiteraard kan het omgekeerde ook gebeuren.

Maar wat betekend dit allemaal? Gelukkig worden we tijdens deze bijeenkomst van het Platform Arbeidsvoorwaarden van Noorderlink bijgepraat door een tweetal sprekers met veel kennis van zaken en heb je de gelegenheid om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Tijdens dit online event zullen Roelof en Mark de veranderingen met je doornemen en antwoord geven op de vraag wat je als werkgever moet doen en wanneer.

Benieuwd?

Meld je dan aan via de onderstaande button!

Wanneer: 30 november

Tijdstip: 13.00 uur.