Webinar: Verhoog duurzame inzetbaarheid op afstand

Op 17 november verzorgt FLOW voor leidinggevenden en HR het webinar Het beste uit mensen halen – Verhoog duurzame inzetbaarheid op afstand. De recente ontwikkelingen op het wereldtoneel geven veel organisaties aanleiding om te veranderen.

De “1,5 meter economie” ontwikkelt zich gestaag. De nieuwe realiteit vraagt om nieuwe oplossingen omtrent samenwerking en aansturing in organisaties om te kunnen blijven presteren. Helaas blijkt uit herhaald onderzoek dat organisatieveranderingen slechts in zo’n 30% van de gevallen lukken. De beoogde rendementen uit de business case worden niet of slechts ten dele behaald. Dit geldt ook fusies, cultuurveranderingen, procesoptimalisatieprogramma’s en systeemimplementaties.

Ongewenst gedrag van medewerkers staat altijd in de top 3 als “boosdoener”. Veel leidinggevende verzuchten dan ook: “Waarom doen ze nou niet wat we hadden afgesproken?”, “Waarom zetten ze geen stapje extra?”, of “Waarom zakt het nieuwe gedrag weer in nu de adviseur weg is?” Dit webinar verklaart vanuit de gedragswetenschappen hoe dit komt. Het is een luchtige introductie in de principes van menselijk gedrag en hoe dit effectief te beïnvloeden. En ook hoe je het beste uit mensen kunt halen waardoor de duurzaam inzetbaar zijn.

Waarom meedoen?

Tijdens de sessie zal duidelijk worden dat er 3 valkuilen zijn in de pogingen van leidinggevenden en veranderaars om gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Door deze 3 valkuilen, waar veel mensen nog steeds intrappen, is slechts 0,8% van de tijd en moeite de men steekt in gedragsbeïnvloeding effectief. Dit heeft enorme impact op het rendement van organisatieveranderingen, projecten, cultuurveranderingen, systeem- en procesimplementaties, fusies, etc. Ruimte voor verbetering dus!

U kunt het webinar volgen vanaf uw computer, tablet of telefoon. Vragen kunnen aan de spreker worden gesteld via de chatfunctie.

Meer weten?

Wil je je als leidinggevende verder bekwamen in de onderwerpen die in dit webinar aan bod komen en het geleerde toepassen in je eigen werksituatie met begeleiding van een coach? Schrijf je dan in voor een van de leiderschapsprogamma’sof bekijk het volledige aanbod van FLOW voor leidinggevenden.

Aanmelden

Aanmelden voor dit gratis webinar? Dat kan via de website van Flow!