Weet jij hoeveel ILOB je nog hebt?

In de cao Woondiensten 2022-2023 is onder andere afgesproken dat een werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, recht heeft op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget naar evenredigheid van het aantal maanden dat nog resteert in het kalenderjaar.

De rekentool is aangepast en vind je hier.