Woongroep Marenland houdt op te bestaan

Vanaf 1 november 2023 nemen Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen de woningen van Woongroep Marenland over. De laatste formaliteiten worden in oktober afgerond en daarmee is de verdeling van het woningbezit definitief. Huurders en relaties zijn persoonlijk geïnformeerd over wie hun nieuwe verhuurder wordt. Op 1 november 2023 houdt Woongroep Marenland op te bestaan. Met medewerkers van Woongroep Marenland zijn afspraken gemaakt voor een overstap naar een van de vier corporaties.

Een woningcorporatie die zijn bezit herverdeelt onder verschillende andere corporaties en vervolgens ophoudt te bestaan, is uniek in Nederland. De ontvangende corporaties voelen zich verantwoordelijk om Woongroep Marenland te helpen. Zij werken in Kr8-verband al intensief samen in de versterkingsopgave. Samen met huurders en samenwerkingspartners gaan de vier Groningse corporaties door met de volkhuisvestelijke opgave waar zij voor staan: de versterking van wijken en woningen, de verduurzaming van het woningbezit en de versterking van het sociale fundament in wijken en buurten.

Huurders en relaties geïnformeerd over woningverdeling – Woongroep Marenland

Daarmee wordt ook het lidmaatschap bij Loopbaaninitiatief beëindigd. Gelukkig zien we de meeste collega’s terug bij een van de andere 4  aangesloten woningcorporaties.