Subsidie van FLOW voor Leven & Loopbaan

Subsidie voor Loopbaaninitiatief

Loopbaaninitiatief heeft subsidie gekregen van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkeling Woningcorporaties) om een training te ontwikkelen. De training ‘Leven & Loopbaan, haal er uit wat er in zit!’ is bedoeld om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast wil het de zelfmanagementvaardigheden bij medewerkers van woningcorporaties vergroten. De training levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven, motivatie, loopbaan, mobiliteit en productiviteit.

 

Soms moet je je leven tegen het licht houden om te zien of er nog meer in zit

Loopbaaninitiatief helpt/ondersteunt leidinggevenden en medewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn. Duurzame inzetbaarheid doet meer dan ooit een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker: zelf meedenken, zelf initiatief nemen om gezond en met plezier aan het werk te blijven. De corporaties willen bijdragen aan een zelfbewuste, daadkrachtige levensstijl en de eigen regie van medewerkers zodat zij goed in hun vel zitten. Dit is in het belang van de organisaties en de individuele medewerkers; dus zowel in de privé- als in de werk situatie.

 

Training UMCG/RUG

Stichting Viven werkt samen met de Rijksuniversiteit en het UMCG die eerder een cursusprogramma hebben ontwikkeld om mensen te laten beseffen en waarderen wat goed loopt in hun leven en te laten kijken naar de onderdelen waar ze graag verbetering zouden willen zien. Tijdens zes bijeenkomsten komen onder meer de volgende onderwerpen en activiteiten aan bod: zelfreflectie, positief denken en communiceren, doelen stellen en in actie komen, vasthouden en uitbouwen wat belangrijk is. Het nieuwe programma dat voor en met Loopbaaninitiatief ontwikkeld wordt, kent een gelijke opbouw maar heeft een meer op het werk toegespitste inhoud


Samenwerking Loopbaaninitiatief/Viven

Op dit moment ontwikkelt Viven het cursusprogramma zodat het optimaal aansluit bij de (individuele) belangen van medewerkers en woningcorporaties. Het programma bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur voor groepen bestaande uit 8 tot 12 deelnemers. De cursussen vinden in het voorjaar (mei/juni) en najaar (september/oktober) plaats. We zullen je hierover binnenkort meer informeren. Dus houd de site in de gaten!