Talent van het Noorden

Traineeprogramma Talent van het Noorden -2e editie. Voor woningcorporaties in het Noord Nederland.

Inmiddels zijn er 9 deelnemende woningcorporaties in het Noorden die mee doen voor 2022.

Deze corporaties doen mee: Domesta, Woonservice, Woonconcept, Accolade, Dynhus, WoonFriesland, Wierden en Borgen, Woonborg en Elkien. Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Twee belangrijke en urgente maatschappelijke vraagstukken komen in de sector samen; de energietransitie (verduurzaming) en de woningmarkt.  Dat maakt dat corporaties meer dan ooit relevant zijn. Onze verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn voor mensen met een kleine beurs. We kijken daarbij naar het heden maar ook naar de toekomst; Welke woningen zijn nodig en waar? Hoe houden we onze woningen betaalbaar voor de doelgroep en wijken en buurten leefbaar? Hoe kunnen we onze huurders meer betrekken? Kijk vooral even naar dit filmpje voor een goed beeld van wat we in onze sector doen: https://www.youtube.com/watch?v=yBim_fcwfpE

Op dit moment is de selectie procedure in volle gang. Helaas kun je niet meer reageren voor een traineeship voor 2022.