Wat doe jij morgen

Het is zover! De nieuwe website Watdoejijmorgen.nl staat online. Deze site is hét centrale startpunt voor iedereen om bij te blijven, te groeien, te ontwikkelen en te leren in de corporatiesector.

Bekijk hem nu op www.watdoejijmorgen.nl ! en kijk ook op flowweb.